STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100681 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 40/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
25/06/2019

100682 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 121/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
26/01/2021

100683 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2021/210000026/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu Đã thu hồi
03/11/2021

100684 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2021/210000026/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu Còn hiệu lực
03/11/2021

100685 Tấm lưới phẫu thuật MESH TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 216/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Sao Mai Còn hiệu lực
18/08/2020

100686 Tấm lưới phẫu thuật MESH TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 466-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

100687 Tấm lưới phẫu thuật polypropylene TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 80A/170000044/PBCPL_BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

100688 Tấm lưới trong suốt bảo vệ vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190431.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

100689 Tấm lưới trong suốt bảo vệ vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210928-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
29/10/2021

100690 Tấm màng nâng (Lưới) điều trị són tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 0821/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022