STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100691 Tấm màng nâng (Lưới) điều trị són tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 1111/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
11/11/2022

100692 Tấm nẹp cố định ngoài vùng xương chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-136/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/08/2020

100693 Tấm nẹp nhựa dẻo, nẹp chỉnh hình nhiệt độ thấp các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020290/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020

100694 Tấm nhận ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

100695 Tấm nhận ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 374-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
23/09/2019

100696 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
22/11/2019

100697 Tấm nhận ảnh / IP (Regius Plate) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 0103/2023/CV-PLA Còn hiệu lực
01/02/2023

100698 Tấm nhận ảnh bản phằng (dùng cho máy X-quang C-arm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ 0211/23/GV Còn hiệu lực
02/11/2023

100699 Tấm nhận ảnh bản phẳng dùng cho Hệ thống X-quang chụp vú TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

100700 Tấm nhận ảnh bản phẳng Xquang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1211/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022