STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100721 Thiết bị làm sạch tế bào chết trên da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 01/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
23/02/2023

100722 Thiết bị làm sạch tế bào chết trên da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 09/2023/PL-DERMAMED Đã thu hồi
02/10/2023

100723 Thiết bị làm sạch tế bào chết trên da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 10/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
03/10/2023

100724 Thiết bị làm sạch tế bào chết trên da dùng trong thẩm mỹ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 04/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
21/07/2023

100725 Thiết bị làm sạch tế bào chết trên da dùng trong thẩm mỹ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 11/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
10/10/2023

100726 Thiết bị làm sạch tế bào chết trên da dùng trong thẩm mỹ kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3200 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Đã thu hồi
06/04/2020

100727 Thiết bị làm sạch tế bào chết trên da dùng trong thẩm mỹ kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3758S PL-TTDV Còn hiệu lực
20/01/2022

100728 Thiết bị làm sạch và khử trùng nha khoa. (Gồm: Máy, dây cáp điện, ống kết nối, USB, bộ điều hợp) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 050123_Thalya Còn hiệu lực
05/01/2023

100729 Thiết bị làm sạch vết thương đa năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 905/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDOCTOR Còn hiệu lực
06/08/2020

100730 Thiết bị làm sạch vết thương đa năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 981/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHÂN PHÚC Còn hiệu lực
19/08/2020