STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100771 Thiết bị cố định vú, phổi bệnh nhân (Bộ cố định vú-phổi ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 03/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

100772 Thiết bị cố định vùng khung chậu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
29/08/2022

100773 Thiết bị cố định xạ phẫu lập thể SRS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 03/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
14/08/2023

100774 Thiết bị cố định xạ trị lập thể định vị thân SBRT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 03/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
14/08/2023

100775 Thiết bị cố định xạ trị vú, thân trên TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
29/08/2022

100776 Thiết bị cố định đầu, cổ & Vai Optek bệnh nhân (Bộ cố định đầu,cổ & vai Optek) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 03/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

100777 Thiết bị CO2 Laser Fractional tái tạo da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 02062022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
02/06/2022

100778 Thiết bị CO2 phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01062022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
02/06/2022

100779 Thiết bị cung cấp và làm ẩm oxy (Oxygen therapy delivery system) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 0012022- TBD Còn hiệu lực
30/03/2022

100780 Thiết bị dẫn lưu áp suất âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 01-24-KQPL/RECO Còn hiệu lực
29/01/2024