STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100801 Thiết bị làm ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 240/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
01/06/2020

100802 Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

100803 Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

100804 Thiết bị làm ấm máu/dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-008-2022 Còn hiệu lực
22/06/2022

100805 Thiết bị làm ẩm Oxy bao gồm: + Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

100806 Thiết bị làm ẩm oxy bao gồm: + Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 66221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
20/09/2021

100807 Thiết bị làm ẩm Oxy bao gồm: Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier) Lưu lượng kế (Flowmeter), Bình làm ẩm Humidifier, Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm có đầu cắm nhanh tương thích (Flowmeter with humidifier with compatible standard ada TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC 0012022- HC Còn hiệu lực
22/02/2022

100808 Thiết bị làm ẩm Oxy và thiết bị hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2020

100809 Thiết bị làm ấm trẻ em và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3590-4 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
26/01/2021

100810 Thiết bị làm giàu oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 63/200000046/PCBPL-BYT Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP Còn hiệu lực
05/08/2021