STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100811 Thiết bị nén ép trị liệu 6 khoang khí và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 12/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

100812 Thiết bị nén ép trị liệu 6 khoang khí và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-04/GHM Còn hiệu lực
29/01/2024

100813 Thiết bị nén ép trị liệu dùng trong vật lí trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG 007-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

100814 Thiết bị nén khí dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

100815 Thiết bị nén khí dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 03/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

100816 Thiết bị Ngăn ngừa Chứng Huyết Khối Tĩnh Mạch Sâu (DVT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2399/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED Còn hiệu lực
20/12/2021

100817 Thiết bị ngăn ngừa Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và Thuyên tắc phổi (PE) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 01/2022/PL-INNOMED Còn hiệu lực
27/07/2022

100818 Thiết bị ngăn ngừa Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và Thuyên tắc phổi (PE) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ 04-2022/PLTTBYT/SĐ Còn hiệu lực
30/11/2022

100819 Thiết bị ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 16/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

100820 Thiết bị ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 11/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
01/07/2021