STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100851 Thiết bị chụp đáy mắt tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 66/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

100852 Thiết bị chụp đáy mắt đồng tiêu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 12/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
20/10/2023

100853 Thiết bị chuyển dịch tạo hình răng Propel TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210225 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VINASMILES Còn hiệu lực
09/04/2021

100854 Thiết bị cố định dụng cụ dùng cùng với Hệ thống dụng cụ đường mật RX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0300/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
22/01/2024

100855 Thiết bị cố định dụng cụ và nắp đậy kênh sinh thiết dùng với Hệ thống dụng cụ đường mật RX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0301/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2024

100856 Thiết bị cố định tổng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181046 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/05/2020

100857 Thiết bị cố định vú, phổi bệnh nhân (Bộ cố định vú-phổi ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 03/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

100858 Thiết bị cố định vùng khung chậu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
29/08/2022

100859 Thiết bị cố định xạ phẫu lập thể SRS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 03/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
14/08/2023

100860 Thiết bị cố định xạ trị lập thể định vị thân SBRT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 03/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
14/08/2023