STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100871 Thiết bị di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng bằng điện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100872 Thiết bị diệt khuẩn không khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MES-ENGINEERING VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/03/2020

100873 Thiết bị dò gamma TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS 300622/KQPL-MSC Còn hiệu lực
30/06/2022

100874 Thiết bị dò gamma và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 02-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

100875 Thiết bị dò gamma và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 05-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

100876 Thiết bị do nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 66/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

100877 Thiết bị dò phóng xạ và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 01-PCBPL/PHARMA-BYT Đã thu hồi
11/01/2023

100878 Thiết bị dùng cho hệ thống nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1427/DBS/PLTTB_PM Đã thu hồi
09/10/2023

100879 Thiết bị dùng cho hệ thống nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1427/DBS/PLTTB_PM Còn hiệu lực
19/12/2023

100880 Thiết bị dụng cụ phẫu thuật tim các loại TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2048 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga Còn hiệu lực
17/03/2021