STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100881 Thiết bị dụng cụ trị liệu đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 06:2020/PL-PHANA Còn hiệu lực
15/09/2022

100882 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 02/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
16/08/2023

100883 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 03/BPL-HKN/2024 Còn hiệu lực
25/01/2024

100884 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại A TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 05/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
28/10/2023

100885 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại A. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 04/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
20/09/2023

100886 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 03/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
20/09/2023

100887 Thiết bị dùng trong Hệ thống khí y tế của hãng Sam Sung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 01/BPL-HKN/2024 Còn hiệu lực
03/01/2024

100888 Thiết bị dùng trong Hệ thống khí y tế của hãng Sam Sung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 02/BPL-HKN/2024 Còn hiệu lực
04/01/2024

100889 Thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi và dụng cụ chuyên dùng theo máy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
23/11/2021

100890 Thiết bị dùng trong quy trình giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC 1858/BiOptica/PLTTB_PMITC Còn hiệu lực
22/12/2023