STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100921 Thiết bị giảm đau nhức cơ khớp bằng ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023

100922 Thiết bị giảm đau, giảm sưng , giảm viêm và tăng sinh collagen bằng laser cường độ thấp TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3895S PL-TTDV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Khang Còn hiệu lực
07/07/2021

100923 Thiết bị giao diện hệ thống hình ảnh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM 05-2022/ISI2/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

100924 Thiết bị giữ bằng nam châm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 898/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
28/07/2020

100925 Thiết bị giữ mặt nạ cố định bụng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 05/2023/KQPL-VMI Còn hiệu lực
10/11/2023

100926 Thiết bị giữ mặt nạ ngực, khung chậu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 05/2023/KQPL-VMI Còn hiệu lực
10/11/2023

100927 Thiết bị giường kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 117-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
12/06/2020

100928 Thiết bị giường kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 124-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
18/06/2020

100929 Thiết bị giường kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 02-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
20/01/2021

100930 Thiết bị giường kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022