STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100951 Tay dao mổ siêu âm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 052-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
16/08/2019

100952 Tay dao mổ siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 255-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

100953 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 16/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất hoàng phương Đã thu hồi
20/08/2019

100954 tay dao mổ điện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1494 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
13/01/2020

100955 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020271/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

100956 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 893/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
28/07/2020

100957 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1555/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
30/09/2020

100958 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 722- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
08/01/2021

100959 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 01-PL-Baisheng-Thanh Bình Còn hiệu lực
04/04/2022

100960 Tay dao mổ điện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 88/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022