STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100971 Tay dao mổ điện dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-1915/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

100972 Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1777PL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020

100973 Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 147PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

100974 Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 47/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

100975 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/580 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

100976 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/607 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

100977 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/661 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

100978 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/663 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

100979 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/662 Còn hiệu lực
20/04/2022

100980 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/07/55 Còn hiệu lực
14/07/2023