STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101001 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 258/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

101002 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-011/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/04/2023

101003 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 94/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/07/2021

101004 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 300/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/09/2021

101005 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-045-B Đã thu hồi
29/07/2022

101006 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-118-B Còn hiệu lực
05/09/2022

101007 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

101008 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 66/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

101009 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 4 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/32/PCBPL- BYT Đã thu hồi
17/05/2022

101010 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 4 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 182023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023