STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101001 Rọ gắp dị vật trong đường tiêu hóa (Thực quản, dạ dày, tiết niệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01080917 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
08/08/2019

101002 Rọ gắp sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 005/024-MED/PLTBYT/Aster-SBS Còn hiệu lực
22/01/2024

101003 Rọ giữ sỏi (Chặn sỏi) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-RGSCS Còn hiệu lực
28/10/2022

101004 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

101005 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

101006 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

101007 Rọ kéo sỏi (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK06-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/06/2022

101008 Rọ kéo sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 06PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

101009 Rọ kéo sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 01/2024/KQPL-EDS Còn hiệu lực
16/01/2024

101010 Rọ kéo sỏi đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH 18/2023/VED/PLTTBYT-NMMED Còn hiệu lực
17/10/2023