STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101011 Que/bút thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 01/2023/PL/PSC Còn hiệu lực
13/03/2023

101012 Que/bút thử xét nghiệm định tính HCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 01--2023/PL-TW4 Còn hiệu lực
25/04/2023

101013 Que/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Bút thử phát hiện thai sớm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LEAD VIỆT NAM TMF-01-LEAD Còn hiệu lực
26/12/2023

101014 Que/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Bút thử thai nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NAM ANH HEALTH CARE 01-22/2022/NamAnh Còn hiệu lực
24/03/2022

101015 QUE/BÚT THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 112023-APPL/170000091/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2023

101016 Que/Khay thử test nhanh hỗ trợ chuẩn đoán xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0066/ARTRON/PLTTB_CNQTPM Còn hiệu lực
22/04/2024

101017 Que/Khay thử xét nghiệm định tính IGFBP-1 (PROM) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ VIỆT NAM 002/2023/PL- AZVIETNAM Còn hiệu lực
10/01/2024

101018 Que/Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN 101/PL-ĐGSG Đã thu hồi
15/10/2023

101019 Que/Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN 152/23/PL-ĐGSG Còn hiệu lực
15/11/2023

101020 Que/Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN 101/PL-ĐGSG Đã thu hồi
15/10/2023