STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101061 Tất bảo vệ gân Achilles TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

101062 Tất bảo vệ gân Achilles và cẳng chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

101063 Tất bảo vệ mắt cá chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

101064 Tất gel làm mềm gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

101065 Tất giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 180/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
15/03/2021

101066 Tất giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM2 Còn hiệu lực
18/09/2023

101067 Tất giãn tĩnh mạch, Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM3 Còn hiệu lực
12/10/2023

101068 Tất lót TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 353/20/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

101069 Tất lót bó bột không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU 0111-23/PL-AAU Còn hiệu lực
27/11/2023

101070 Tất lót Stockinette TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1948CL4/7/18 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020