STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101111 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM 01/2023/PCBPL-SNS Còn hiệu lực
06/07/2023

101112 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023

101113 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 37.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
06/10/2023

101114 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC 11.24/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
17/06/2024

101115 Que thử xét nghiệm định tính phát hiện 4 chất gây nghiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HT 01.PL/2024/HT Còn hiệu lực
15/06/2024

101116 Que thử xét nghiệm định tính phát hiện 5 chất gây nghiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HT 02.PL/2024/HT Còn hiệu lực
15/06/2024

101117 Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện MOP trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1305PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
13/05/2023

101118 Que thử xét nghiệm định tính THC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 007/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

101119 Que thử xét nghiệm định tính THC/ AMP/ MET/ COC/ OPI/ BZO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUKA VIỆT NAM 01-PL/FUKAVN Còn hiệu lực
30/01/2024

101120 Que thử xét nghiệm định tính troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1196/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
02/06/2021