STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101121 Tay cầm của lưỡi dao Tạo vạt giác mạc OUP SBK (Phụ kiện phẫu thuật nhãn khoa) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018522/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT NGA Còn hiệu lực
27/07/2019

101122 Tay cầm của thanh vặn chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

101123 Tay cầm dạng chữ T cho điện cực thanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 04/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/02/2020

101124 Tay cầm dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 939/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

101125 Tay cầm dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 620/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

101126 Tay cầm endoloop TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-07.17/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế Hat-Med Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2020

101127 Tay cầm Endoloop TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 01/2022/BPL-HAT-MED Còn hiệu lực
17/07/2023

101128 Tay cầm gắn lọng thắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.07/BPL-LE MEDTEK Còn hiệu lực
23/11/2022

101129 Tay cầm gương soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 671/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

101130 Tay cầm gương soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 771/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/08/2020