STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101201 Test nhanh sốt xuất huyết careUSTM Dengue NS1 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 581 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Medaz Việt Nam Còn hiệu lực
31/10/2019

101202 Test nhanh Syphilis Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

101203 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 022022/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/04/2022

101204 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02_12022/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

101205 Test nhanh viêm gan C SDn BioNTN HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 28/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

101206 Test nhanh virus SARS-COV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1125/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
18/10/2021

101207 Test nhanh xác định kháng nguyên SARS-COV2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NHẬT TUẤN VINH VB01 Còn hiệu lực
07/03/2022

101208 Test nhanh xét nghiệm HIV, HbsAg, HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 822/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
09/12/2019

101209 Test nhanh xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 5/PM/2017 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Đã thu hồi
30/10/2019

101210 Test nhanh xét nghiệm virut SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 459/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
19/06/2020