STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101221 Rapid test for Syphilis Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể vi khuẩn giang mai, dạng khay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101222 RAPIDER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2929A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

101223 Ray y tế inox tiêu chuẩn, 30x10 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

101224 REACTION TUBE (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Đã thu hồi
20/06/2019

101225 Reaction Tube (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/02/2020

101226 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-14 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

101227 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-14 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

101228 RecombILISA CHIK IgM Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

101229 RecombILISA HEV IgM Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

101230 RecombILISA Syphilis Ab Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019