STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101281 Rèm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MARA 0053-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

101282 REMOVACID TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDI VIỆT 2021319A/170000164/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/04/2022

101283 RemovAcid TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021193A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2022

101284 RemovAcid TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021319A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

101285 RenoCare Hydrocolloid Dressing TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 230-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH King Powder Còn hiệu lực
10/07/2019

101286 RESPIMAR DESCONGESTIVO 120 ML TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019302/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Còn hiệu lực
28/05/2020

101287 RESPIMAR DESCONGESTIVO GO 120 ML TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019302/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Còn hiệu lực
28/05/2020

101288 RESPIMAR LIMPIEZA E HIDRATACIÓN 120 ML TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019302/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Còn hiệu lực
28/05/2020

101289 RESPIMAR PEDIÁTRICO 120 ML TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019302/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Còn hiệu lực
28/05/2020

101290 Resuscitator (Bóp bóng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 84/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
06/02/2020