STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101301 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/149 Còn hiệu lực
30/08/2023

101302 Tay dao phẫu thuật điện dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED 01/2022/VWED -TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

101303 Tay dao plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/32 Công ty TNHH Medtronic Việt Nam Còn hiệu lực
13/08/2021

101304 Tay dao siêu âm mổ mở với tay cầm dạng kéo các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 005/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
22/04/2023

101305 Tay dao siêu âm mổ nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 012/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
05/12/2023

101306 Tay dao điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 01/230000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/01/2023

101307 Tay dao điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 02/230000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

101308 Tay dao đơn cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Đã thu hồi
19/07/2022

101309 Tay dao đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ UPTECH Bis/CBPL/C2305 Còn hiệu lực
02/04/2023

101310 Tay dao đơn cực có nút bấm kèm cáp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 290819/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/08/2019