STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101311 Tay khoan lấy tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 11120817 Công Ty TNHH Thiết bị Y tế MENDENT (MEDENT CO., LTD.) Còn hiệu lực
07/08/2019

101312 Tay khoan mài rũa răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 0123.TT05/PL-HH Còn hiệu lực
31/10/2023

101313 Tay khoan mài vi phẫu thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 442/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/07/2023

101314 Tay khoan mài rũa răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018935 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
18/03/2020

101315 Tay khoan mài rũa răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181886 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
13/10/2021

101316 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2019

101317 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1701/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
04/08/2019

101318 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1701/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
04/08/2019

101319 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 24SE008/170000073/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
27/09/2019

101320 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 969 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019