STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101321 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22004 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

101322 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22006PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

101323 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23007 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

101324 Rapid Anti-HIV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV. Định tính phát hiện kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và/hoặc HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 17PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
28/06/2019

101325 Rapid Flu A Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

101326 Rapid Flu A/B Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

101327 Rapid Rota-Adenovirus Combo Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

101328 Rapid test for Dengue IgG/IgM Test Card Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/ IgM virus gây bệnh sốt xuất huyết , dạng khay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101329 Rapid test for HBsAg Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan siêu vi B, dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101330 Rapid test for HCV Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan siêu vi C, dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020