STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101361 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 22/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

101362 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 47/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
17/03/2023

101363 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018991 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Còn hiệu lực
30/03/2020

101364 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 511/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
19/06/2020

101365 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 637/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THANH BẮC - HT Còn hiệu lực
30/06/2020

101366 Trang phục phòng dịch( áo choàng bảo hộ, quần bảo hộ, áo bảo hộ, mũ bảo hộ, ủng bảo hộ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 698/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
29/06/2020

101367 Trang phục phòng hộ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 083-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hoàng Bảo Nguyên Còn hiệu lực
09/10/2020

101368 Trang phục phòng hộ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 428-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

101369 Trang phục phòng hộ cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT 17005754/HSCBPL-BYT CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT Còn hiệu lực
28/06/2019

101370 Trang phục phòng hộ cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT 180000394/PCBA-HCM, 180000395/PCBA-HCM, 180000396/PCBA-HCM,180000397/PCBA-HCM, 180000398/PCBA-HCM CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT Còn hiệu lực
08/07/2019