STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101401 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3922 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
13/07/2021

101402 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 100/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

101403 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 042022/NGHIADUNG Còn hiệu lực
18/10/2022

101404 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 01-PL/2023/RECO Còn hiệu lực
31/07/2023

101405 Rọ lấy sỏi niệu quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

101406 Rọ lấy sỏi niệu quản dạng xoắn ốc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 03/12/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nhân Hiếu Còn hiệu lực
13/12/2021

101407 Rọ lấy sỏi ống mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 201022/PL-RLSOM Còn hiệu lực
24/10/2022

101408 Rọ lấy sỏi Stone Basket TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 63/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
18/03/2021

101409 Rọ lấy sỏi tái sử dụng (Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 816 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế HD Còn hiệu lực
29/12/2019

101410 Rọ lấy sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang và niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019