STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101411 THA HANDRUB TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-26/170000104/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Đã thu hồi
12/10/2021

101412 THA SURFACE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-40/170000104/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

101413 Thạch cao dùng làm khuôn mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

101414 Thạch cao dùng làm khuôn mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 53A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

101415 Thạch cao dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ T&T 04.2023/PL-T&T Còn hiệu lực
10/08/2023

101416 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2229/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH cung ứng nha khoa Thành Công Còn hiệu lực
30/08/2021

101417 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

101418 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

101419 THẠCH CAO NHA KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 012022PL/MC Còn hiệu lực
07/07/2022

101420 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VISMILE 01/2023/PL_VISMILE Còn hiệu lực
04/12/2023