STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101411 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1926/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
30/11/2020

101412 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 032022 Còn hiệu lực
22/04/2022

101413 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020

101414 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021021A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
25/01/2021

101415 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
16/03/2022

101416 VẬT LIỆU LÀM MÁNG DUY TRÌ CHỈNH NHA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 03/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
08/09/2022

101417 Vật liệu làm máng tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019205A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

101418 Vật liệu làm mão răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 05SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

101419 Vật liệu làm mặt dán sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191393 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

101420 Vật liệu làm mẫu sáp TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 090-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019