STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101431 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2601/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

101432 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0299/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2024

101433 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC 02/2024/KL-PLTTBYT Còn hiệu lực
20/03/2024

101434 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 08/24-MDT/PL Còn hiệu lực
08/04/2024

101435 Rọ lấy sỏi (Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181429 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

101436 Rọ lấy sỏi (tương thích dây ngắn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 03/2024/BPL-CA Còn hiệu lực
11/03/2024

101437 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1516/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
13/01/2021

101438 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 835/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

101439 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2513/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Còn hiệu lực
10/12/2021

101440 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023