STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101521 Test xét nghiệm Latex Kits TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1753/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

101522 Test xét nghiệm nhanh Covid-19 IgM/IgG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 297/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA Còn hiệu lực
21/05/2020

101523 Test xét nghiệm nhanh má túy 4 trong 1, loại nhúng nước tiểu, phát hiện các loại ma túy gồm morphin, cần sa, thuốc lắc và Methamphetamine (MOR/THC/MDMA/MET) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 25.08/PL-Codupha Còn hiệu lực
26/08/2022

101524 Test xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên vi khuẩn HP trong mẩu nước bọt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ UNITEK 0909/VBKQPL Còn hiệu lực
30/09/2022

101525 Test xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính nấm Candida trong mẫu dịch nhầy cổ tử cung (OTC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ UNITEK 0909/VBKQPL Còn hiệu lực
30/09/2022

101526 Test xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính nấm Candida trong mẫu dịch nhầy cổ tử cung (POC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ UNITEK 0909/VBKQPL Còn hiệu lực
30/09/2022

101527 Test xét nghiệm tinh trùng gắn kết HA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS032/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

101528 Test định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 1.12.18-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/06/2019

101529 Test định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10A - PL -TTB/ BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
23/06/2019

101530 Test định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/06/2019