STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101531 Sản phẩm xịt họng thảo dược SEKI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 292/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3N PHARMA Còn hiệu lực
21/05/2020

101532 Sản phẩm xịt mũi Xoang Bách Thảo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 05.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
11/11/2019

101533 Sản phẩm điều hòa nhu động ruột TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2956 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Delta Còn hiệu lực
02/12/2019

101534 Sản phẩm điều hòa nhu động ruột TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3545-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN Còn hiệu lực
22/03/2021

101535 Sản phẩm điều trị răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/CRS Còn hiệu lực
16/03/2024

101536 Sản phẩm điều trị tiêu chảy cấp và mãn tính TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 70/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Provix Việt Nam Còn hiệu lực
12/04/2021

101537 Săng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

101538 Săng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

101539 Săng Mổ ( Khăn Phẫu Thuật ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 167/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
04/03/2021

101540 Săng mổ ( Khăn phẫu thuật ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 03-1509/170000084/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/09/2023