STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101531 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

101532 Trụ phục hình các loại, vít phủ, nắp trụ và bộ phẫu thuật trụ phục hình implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA LH 01/PL/LH/2022 Còn hiệu lực
19/11/2022

101533 Trụ phục hình Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 969 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019

101534 Trụ phục hình Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 969 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019

101535 Trụ phục hình implant nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 02DT-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
12/08/2023

101536 Trụ phục hình kết nối (Mytis Attachment Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03300318 Công ty TNHH Phát triển nha khoa Nhật Việt Còn hiệu lực
03/09/2019

101537 Trụ phục hình răng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2721 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Suredent Còn hiệu lực
03/01/2020

101538 Trụ phục hình răng kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2721CL PL-TTDV của CÔNG TY TNHH TM DV SUREDENT Còn hiệu lực
05/02/2020

101539 Trụ phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 96-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

101540 Trụ phục hình trong cấy ghép nha khoa (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020