STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101551 Sheath nong niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

101552 SHISAF ( Dung dịch xịt mũi, xoang ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh Còn hiệu lực
15/05/2020

101553 Siêu âm Doppler TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1924 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

101554 Silicoats TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 259-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PEARL DENT Còn hiệu lực
17/07/2019

101555 Silicol gel TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM 022022/PL Còn hiệu lực
06/12/2022

101556 Silicon cấy ghép mặt SOFTXiL TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018819 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO Còn hiệu lực
11/12/2019

101557 Silicon gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
19/12/2019

101558 Silicon Gel TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG GRT/PL/TTBYT/03 Còn hiệu lực
21/03/2022

101559 Silicon gel TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG 0612/2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
11/12/2023

101560 Silicon lấy mẫu núm tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270917 Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
13/08/2019