STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101591 Trụ nối LB Cylinder TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 020/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023

101592 Trụ nối phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03280518 Công ty TNHH TM Dịch vụ Gia Mạnh Còn hiệu lực
22/04/2021

101593 Trụ nối phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 0209/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101594 Trụ phục hình TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019

101595 Trụ phục hình TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019

101596 Trụ phục hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 09/2023/PL-STRAUMANN Còn hiệu lực
12/06/2023

101597 Trụ phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

101598 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1697/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị Y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
04/08/2019

101599 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

101600 Trụ phục hình các loại, vít phủ, nắp trụ và bộ phẫu thuật trụ phục hình implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA LH 01/PL/LH/2022 Còn hiệu lực
19/11/2022