STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101601 Tủ ấm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT (2022) Còn hiệu lực
17/03/2022

101602 Tủ ấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 01/2023-PLTBYT/VNITS Còn hiệu lực
05/07/2023

101603 Tủ ấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 02/2023-PLTBYT/VNITS Còn hiệu lực
05/07/2023

101604 Tủ ấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 31/PL/AH/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

101605 Tủ ấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH 04/2023/NA -TTBYT Còn hiệu lực
31/08/2023

101606 Tủ ấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA PL/HELMER-NHA/PC Còn hiệu lực
10/11/2023

101607 Tủ ấm (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181786 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
26/07/2021

101608 Tủ ấm 75L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 434-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

101609 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MA002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Còn hiệu lực
20/12/2019

101610 TỦ ẤM CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 05-1218/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019