STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101681 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 487.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
27/10/2021

101682 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 022-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
04/11/2021

101683 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2528/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Còn hiệu lực
15/12/2021

101684 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2549/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Còn hiệu lực
20/12/2021

101685 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 22/2022/ABTLH-KQPL Còn hiệu lực
29/08/2022

101686 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 270822/STECH-PL Đã thu hồi
30/08/2022

101687 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2609/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
03/10/2022

101688 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-05/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

101689 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-06/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

101690 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH 01/2023/PL-TA Còn hiệu lực
25/11/2023