STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101681 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

101682 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 05/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

101683 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 29/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

101684 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 60/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

101685 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 61/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

101686 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 10/170000072/PCBPL Công ty TNHH trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Đã thu hồi
05/07/2019

101687 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

101688 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 0307/CBTBA/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

101689 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1932 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
07/08/2019

101690 SINH HIỂN VI KHÁM MẮT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020