STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101741 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 022-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
04/11/2021

101742 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2528/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Còn hiệu lực
15/12/2021

101743 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2549/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Còn hiệu lực
20/12/2021

101744 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 22/2022/ABTLH-KQPL Còn hiệu lực
29/08/2022

101745 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 270822/STECH-PL Đã thu hồi
30/08/2022

101746 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2609/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
03/10/2022

101747 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-05/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

101748 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-06/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

101749 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH 01/2023/PL-TA Còn hiệu lực
25/11/2023

101750 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 345.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ Đã thu hồi
17/07/2020