STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101811 Thấu kính dùng trong khám mắt và điều trị mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IME 7-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

101812 Thấu kính dùng trong khám, điều trị, phẫu thuật mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 24-01/TA-BPL Còn hiệu lực
29/03/2024

101813 Thấu kính dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2219-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

101814 Thấu kính dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-19/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

101815 Thấu kính phóng đại dùng cho nội soi không hấp tiệt trùng được TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 03/23/PL-TP/RW Còn hiệu lực
17/03/2023

101816 Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 107/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

101817 Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 231/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2022

101818 Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 66/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

101819 Thấu kính quang học dùng cho máy tán sỏi bằng tia laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 021023/PL-TKQH Còn hiệu lực
02/10/2023

101820 Thấu kính, Túi Nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 659 PL-TTDV/170000027 Còn hiệu lực
24/10/2022