STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101831 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
26/05/2023

101832 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 11/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
09/06/2023

101833 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 13/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
02/10/2023

101834 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 07/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
02/10/2023

101835 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 08/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
02/10/2023

101836 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 15/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
10/11/2023

101837 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 16/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/12/2023

101838 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ diode laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2955 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
02/12/2019

101839 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ diode laser và tay cầm điều trị đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3562 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
14/01/2021

101840 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ diode laser và tay cầm điều trị đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3562PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
18/01/2021