STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101841 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ HIFU TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2756 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

101842 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ HIFU (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3043S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

101843 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3059 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
19/12/2019

101844 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2975 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Inamed Còn hiệu lực
19/12/2019

101845 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2755 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

101846 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3044S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

101847 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL và tay cầm điều trị đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3358S16/7/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
14/01/2021

101848 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2751 PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
20/12/2019

101849 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser CO2 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2752 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

101850 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser CO2 (Kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3041S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021