STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101881 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 183/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

101882 Sinh hiển vi khám mắt có camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018440 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
26/06/2019

101883 Sinh hiển vi khám mắt ( đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 03/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
04/06/2019

101884 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 098/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
05/03/2020

101885 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-007-SKMed Còn hiệu lực
22/11/2022

101886 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

101887 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 21/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

101888 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 24IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

101889 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 230802/PLB-PRVN Còn hiệu lực
30/08/2023

101890 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANH KHOA 01/2024/PL/ANHKHOA Còn hiệu lực
24/01/2024