STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101891 Thẻ dùng cho xét nghiệm kháng globulin trực tiếp và gián tiếp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 132/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

101892 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác nhận nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/01/2021

101893 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác nhận nhóm máu hệ ABO/Rh (D), xét nghiệm hòa hợp hệ nhóm máu ABO/Rh (D), sàng lọc kháng thể bất thường, phản ứng chéo và tự kiểm soát, bằng kỹ thuật gel TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 56/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

101894 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-203/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
05/11/2020

101895 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-204/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
10/11/2020

101896 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-206/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
10/11/2020

101897 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-460/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
10/11/2020

101898 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 08/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/01/2021

101899 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs gián tiếp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 363/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

101900 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs trực tiếp ở trẻ sơ sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-202/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
05/11/2020