STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101901 Thun chuỗi chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1866/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
24/12/2020

101902 Thun gắn mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1296.3-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Sao Việt Còn hiệu lực
01/11/2021

101903 Thun gắn mắc cài chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT 07/2022-PCBB Còn hiệu lực
09/01/2024

101904 Thun liên hàm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE 02/2023/SG-PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

101905 Thun tách kẽ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190237.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
21/11/2019

101906 Thun tách kẻ răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0061PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
20/12/2019

101907 Thun tách khe chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

101908 Thun tháo khâu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

101909 Thun vớ Stockinette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 457-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
20/08/2019

101910 Thun xoay giảm đau TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019