STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101931 Thùng đựng dụng cụ nhiễm khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

101932 Thùng đựng rác thải có bảo vệ phóng xạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 65721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
20/09/2021

101933 Thước khám khúc xạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 41/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

101934 Thước lăng kính khám lác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 07UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

101935 Thuốc nhuộm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1753/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

101936 Thuốc nhuộm bao Trypan Blue TTBYT Loại B TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 209/170000051/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Còn hiệu lực
27/07/2020

101937 Thuốc nhuộm Giemsa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1753/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

101938 Thuốc nhuộm màu phôi sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2118/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

101939 Thuốc nhuộm nhân tế bào cho xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0005 Còn hiệu lực
06/04/2022

101940 Thuốc nhuộm nhân tế bào cho xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0032 Còn hiệu lực
31/08/2022