STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101941 Thuốc nhuộm Nigrosin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 390/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
19/06/2020

101942 Thuốc nhuộm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 143/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

101943 Thuốc nhuộm vi khuẩn lao TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220228-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
28/02/2022

101944 Thuốc nhuộm vi khuẩn lao huỳnh quang TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220228-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
28/02/2022

101945 Thuốc nhuộm vi khuẩn lao huỳnh quang TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220228-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
28/02/2022

101946 Thuốc nhuộm vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

101947 Thước Ricketts TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190238.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/11/2019

101948 Thước thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 180/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
06/08/2020

101949 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Đã thu hồi
04/08/2021

101950 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021