STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101951 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

101952 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat acid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

101953 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vancomycin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0106 Còn hiệu lực
16/12/2022

101954 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vancomycin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0114 Còn hiệu lực
04/04/2023

101955 Thuốc thử ADP xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-169/2022/PL Còn hiệu lực
15/11/2022

101956 Thuốc thử Alkaline phosphate FL (DGKC) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3874 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Còn hiệu lực
25/06/2021

101957 Thuốc thử Arachidonic Acid xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-173/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

101958 Thuốc thử ATP xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-172/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

101959 Thuốc thử ba màu đếm tế bào CD3/CD16+56/CD45 dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191052 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/12/2019

101960 Thuốc thử ba màu đếm tế bào CD3/CD19/CD45 dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191049 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/12/2019