STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101991 Thông Xoang NOSE QA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1301/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADI NAM VIỆT Còn hiệu lực
26/09/2020

101992 THÔNG XOANG HỌ PHẠM VĂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 126/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Còn hiệu lực
05/03/2020

101993 thông xoang thủy - vạn nhân khang TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3016PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
22/12/2019

101994 Three-way Stopcocks – Khóa ba chạc TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 404-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
05/01/2022

101995 Thử lồi cầu đùi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 204A Công ty TNHH Phân phối VM Còn hiệu lực
09/02/2020

101996 Thử lồi cầu đùi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 205A Công ty TNHH Phân phối VM Còn hiệu lực
09/02/2020

101997 Thử nghiệm phát hiện nhanh urease của Helicobacter pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/PL-LABONE Còn hiệu lực
30/05/2022

101998 Thử nghiệm phát hiện nhanh urease của Helicobacter pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/ PL-LABONE Còn hiệu lực
28/06/2022

101999 Thun TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 129/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

102000 Thun băng y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 128.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - THUN BĂNG Y TẾ MINH QUANG Còn hiệu lực
03/06/2020