STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102151 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 78/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

102152 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 10/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

102153 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 01/2023/ARTH Còn hiệu lực
03/01/2024

102154 Thẻ kiểm tra vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210742 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Còn hiệu lực
04/10/2021

102155 Thẻ xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 2712/2022/VN Còn hiệu lực
11/01/2024

102156 Thẻ xét nghiệm định lượng hs-CRP và CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 2812/2022/VN Còn hiệu lực
11/01/2024

102157 Thẻ xét nghiệm định lượng IgE toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 1605/2023/IVD Còn hiệu lực
19/06/2023

102158 Thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 2602KH/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

102159 Thìa các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 351/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS Còn hiệu lực
11/10/2019

102160 Thìa nạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 996/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
19/12/2019