STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102181 thiết bị trị liệu tóc INDIBA® Hairwave TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3649 PL-TTDV Còn hiệu lực
17/05/2023

102182 Thiết bị giường kéo dãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 12/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật Y tế Y Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

102183 Thiết bị hỗ trợ cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181272 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2020

102184 Thiết bị kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1710TQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

102185 Thiết bị laser CO2 điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 159/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/12/2023

102186 Thiết bị luyện tập và đánh giá phục hồi chức năng chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1701X/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

102187 Thiết bị luyện tập và đánh giá phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1701AI2/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

102188 Thiết bị luyện tập và đánh giá phục hồi chức năng đa khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1701AI4/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

102189 Thiết bị luyện tập và đánh giá phục hồi chức năng dáng đi cho bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1701AI/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

102190 Thiết bị tập luyện dáng đi tại chỗ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1701KB/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024