STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102231 Thiết bị cảm biến thân nhiệt từ xa kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 302.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT SÀI GÒN Còn hiệu lực
12/08/2021

102232 Thiết bị cảm biến đo điện tim (bao gồm thiết bị, băng dính và phụ kiện nâng đỡ) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 517.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FLUENCE TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

102233 Thiết bị cầm máu (Thiết bị neo giữ chỉ khâu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH STANDARDS CORP CBPL-HSC239 Còn hiệu lực
28/12/2023

102234 Thiết bị cầm máu (Thiết bị neo giữ chỉ khâu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH STANDARDS CORP CBPL-HSC240 Còn hiệu lực
28/12/2023

102235 Thiết bị cầm máu mạch quay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1438/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
22/09/2020

102236 Thiết bị cầm máu mạch quay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2573/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
11/01/2022

102237 Thiết bị cầm máu qua nội soi TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 17/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

102238 Thiết bị cạo vôi răng UltraSonic Scaler TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA HIỆN ĐẠI 02-VBPL/NKHĐ Còn hiệu lực
19/05/2022

102239 Thiết bị cắt - đốt mô bằng sóng Radio dùng trong phẫu thuật nội soi và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 51.1/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
24/03/2020

102240 Thiết bị cắt - đốt mô bằng sóng Radio dùng trong phẫu thuật nội soi và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 071/SNI/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020