STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102241 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 03/2023NP Đã thu hồi
25/04/2023

102242 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 04/2023NP Còn hiệu lực
25/04/2023

102243 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 07.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

102244 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 08.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

102245 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 11.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

102246 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 01.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
03/07/2023

102247 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 07.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
13/09/2023

102248 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 08/2023NP Còn hiệu lực
14/09/2023

102249 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 03.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
15/11/2023

102250 Theo phụ lục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2021/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2023