STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102261 Tay nắm tiệt trùng sử dụng cho đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 73/200000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vietmedical - Phân phối Đã thu hồi
16/08/2021

102262 Tay nắm tiệt trùng sử dụng cho đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 76/200000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vietmedical - Phân phối Còn hiệu lực
25/08/2021

102263 Tay nắm điều khiển TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

102264 Tay nắm điều khiển TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

102265 Tay nhôm bọc silicon dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 668/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

102266 Tay Phaco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 615/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
15/06/2020

102267 Tay quay của bộ thắt tĩnh mạch thực quản VGRIPP NOVA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2022.05/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

102268 Tay rung rửa điều trị nội nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20230728/PL-ANE Còn hiệu lực
28/07/2023

102269 Tây Sơn Tam Kiệt Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 170003214/HSCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) Còn hiệu lực
28/01/2021

102270 Tay tán sỏi cơ học Alliance II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCB-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
06/12/2019