STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102301 Tấm nén xương chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

102302 Tấm nhận ảnh và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 246-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH kỹ thuật hình ảnh sông Mê Kông Còn hiệu lực
08/09/2020

102303 Tất lót bó bột- thun vớ Stockinette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CF MED 02/2023/CAM-TTBYT Còn hiệu lực
08/03/2024

102304 TB IgG/IgM Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 59PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
07/09/2019

102305 TB IgG/IgM Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 198 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/12/2022

102306 TCO2 Quality Control TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021128A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

102307 TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT FLORA CELL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0113PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC TRANG VIÊN Đã thu hồi
22/02/2020

102308 Tê đồng đường kính 12 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

102309 Tê đồng đường kính 15 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

102310 Tê đồng đường kính 22 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020314A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
19/01/2021